MX-Series

Bij het ncomputing MX-serie multiseat systeem worden de MX-clients via een ethernet kabel rechtstreeks verbonden met de bron pc (PCIe kaart) of het lokale netwerk. Er kunnen zich meerdere bron pc’s in het netwerk bevinden. Een MX100D kit bestaat uit een PCIe kaart, 1 basisstation, 2 extra clients montage schroeven en de vspace software. Een MX100S kit is idem aan een MX100D kit maar zonder de PCIe kaart.

Ncomputing_MX100D (Datasheet)

Ncomputing_MX100S (Datasheet)

Klik hier voor een installatievideo van het MX100D systeem

Klik hier voor een installatievideo van het MX100S systeem